ارسال به دوستاناعضاء

لیست  اعضاء انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای حمل ونقل داخلی کالای مشهد وحومه

 


شرکت حمل ونقل داخلی کالای پویش ترابر سرخس به مدیریت آقای برفرازی 
 

شرکت حمل ونقل داخلی کالای پرستوبار سرخس به مدیریت آقای حسینی 09151126741
 

aشرکت حمل ونقل پارس ترابر توس به مدیریت آقای نوید غلامپور 3923557-9 
 

شرکت حمل ونقل داخلی کالای بزرگ خراسان به مدیریت آقای علی یحیی پور ترشیزی 09151156442
 

شرکت حمل ونقل داخلی کالای باغ سالار فریمان به مدیریت آقای حسین جاقوری 09151120269
 

شرکت حمل ونقل داخلی کالای بازه حور به مدیریت آقای رضا ابرار 09151186951
 

شرکت حمل ونقل داخلی کالای بارآوران توس به مدیریت آقای بهروز هنری 3920337
 

شرکت حمل ونقل داخلی کالای آسه بار به مدیریت آقای بندگی
 

شرکت پاسارگاد ترابر به مدیریت آقای محمد کریم عرفانی انصاف 09155015912
 

شرکت آزاد راه شرق واقع در پایانه بار بزرگ مشهد غرفه شماره A12 به مدیریت خانم نبوی تلفن 3920338
 

شرکت حمل ونقل داخلی کالای آذرخش گلبهار به مدیریت آقای بهرامی  واقع در چناران
 

شرکت حمل ونقل داخلی کالای آبادان به مدیریت آقای نعمتی  واقع در پایانه بار بزرگ مشهد غرفه شماره 205
 

شرکت حمل ونقل داخلی کالای امین ترابر شرق به مدیریت آقای محسن طربی واقع در جاده سنتو روبروی رب 95
 

شرکت حمل ونقل داخلی کالای اوج سرخس به مدیریت آقای طحان جواد آبادی واقع در سرخس - روستای گنبد لی
 

شرکت حمل ونقل داخلی کالای اقبال بار سنگ بست به مدیریت آقای حسن مریدی واقع در مشهد - سنگ بست
 

شرکت حمل ونقل داخلی کالای اعظم خراسان به مدیریت آقای جمال اعظم هاشمی واقع در پایانه بار بزرگ مشهد غرفه شماره 102
 

شرکت حمل ونقل داخلی کالای ارمغان نیک توس به مدیریت آقای عباس ارمغان واقع در پایانه بار بزرگ مشهد غرفه شماره 117

 

موسسه حمل ونقل داخلی کالای اتفاق یزدیها به مدیریت آقای جعفر اردکانی واقع درپایانه بار بزرگ مشهد غرفه شماره 312
 

موسسه حمل ونقل داخلی کالای اتحاد به مدیریت آقای علیرضا احمد نیا واقع در پایانه بار بزرگ مشهد 109
 

شرکت حمل ونقل داخلی کالای جاده رانان شرق به مدیریت جناب آقای عبدا... ثقفی و به شماره تلفن 3924090 الی 3924092 واقع در جنب پایانه بار بزرگ مشهد  
 
 
« صفحه اول  «  1  2  3  4  5  6  »  صفحه آخر »

Resize